NORSK KOMMUNEDIREKTØRFORUM

Norsk Kommunedirektørforum er kommunedirektørenes/rådmennenes egen, uavhengige medlems- og interesseorganisasjon. Hovedformålet er å styrke kompetansen og kvaliteten på topplederskapet. 

Gjennom kurs, konferanser og faglige tilbud av høy kvalitet, samt juridisk og annen rådgivning knyttet til rådmannsrollen og viktige sider ved ansettelsesforholdet, gis kommunedirektører/rådmenn innsikt, kunnskap og inspirasjon og dermed best mulige forutsetninger for å lykkes i sitt krevende arbeid.

Følg oss gjerne på Facebook

SAMARBEIDSPARTNERE

 

KLP

 

Dersom du ønsker mer kunnskap om hvordan du som kommunedirektør bør håndtere varslingssaker, kan du delta på temadag i Oslo 12.april.

Les mer

20. januar 2023

Refusjon av OU-midler

Husk at du kan søke KS om refusjon fra OU-midler for deltakeravgift på Topplederkonferansen og Topplederprogrammet !

Les mer

Spennende innledere og relevante tema på høstens topplederkonferanse, og nå kan du melde deg på!

Les mer

Vi inviterer til temadag i Oslo 4.mai 2023 – Mottakelse av ny ordfører – råd og tips til kommunedirektør

Les mer

Dersom du ønsker mer kunnskap om hvordan du som kommunedirektør bør håndtere varslingssaker, kan du delta på temadag i Oslo 12.april.

Les mer

20. januar 2023

Refusjon av OU-midler

Husk at du kan søke KS om refusjon fra OU-midler for deltakeravgift på Topplederkonferansen og Topplederprogrammet !

Les mer

Spennende innledere og relevante tema på høstens topplederkonferanse, og nå kan du melde deg på!

Les mer

Årets første styremøte behandlet mange sentrale saker og aktuelle problemstillinger med betydning for kommunedirektører og fylkeskommunedirektører.

Les mer

Dersom du ønsker mer kunnskap om hvordan du som kommunedirektør bør håndtere varslingssaker, kan du delta på temadag i Oslo 12.april.

Les mer

20. januar 2023

Refusjon av OU-midler

Husk at du kan søke KS om refusjon fra OU-midler for deltakeravgift på Topplederkonferansen og Topplederprogrammet !

Les mer

Spennende innledere og relevante tema på høstens topplederkonferanse, og nå kan du melde deg på!

Les mer

Kommunedirektørforum og Universitetet i Agder, Senter for anvendt kommunalforskning forlenger og fornyer samarbeidsavtalen for tre nye år.

Les mer

KONTAKT OSS

Norsk Kommunedirektørforum
c/o Amesto AccountHouse AS
Postboks 6395 Etterstad
0604 Oslo

 

 

phone
0800 123 456 7890