Kommunedirektørforum – Topplederkonferanse

Programmet er klart, og vi er glade for å invitere til digital konferanse konferanse 27-28 august 2020!

Januar og august!

Norsk Rådmannsforum Topplederkonferanse avholdes to ganger pr år, normalt i januar og august.

Du kan lese mer om tidligere konferanser i «arkivet» vårt her.

Følg med på våre nyheter for å lese aktuelle innlegg!