Personvernerklæring – Norsk Kommunedirektørforum

Denne personvernerklæringen gir deg informasjon om hvordan Norsk Kommunedirektørforum behandler dine personopplysninger og hvilke rettigheter du har. Alle opplysninger som direkte eller indirekte kan knyttes til deg som enkeltperson er å regne som personopplysninger. Behandlingen av personopplysninger innebærer enhver bruk av slike opplysninger, eksempelvis innhenting, registrering, sammenstilling, lagring eller utlevering.

Behandlingsansvarlig:

Daglig leder er på vegne av Norsk Kommunedirektørforum behandlingsansvarlig for organisasjonens behandling av dine personopplysninger. Behandlingsansvarlig bestemmer formålet med behandlingen av personopplysninger og på hvilken måte behandlingen skal skje.

Personopplysninger som lagres:

Navn, adresse, arbeidssted, fakturainformasjon, telefonnummer og e-postadresse lagres i forbindelse med kontakt gjennom vår nettside eller til våre ansatte. Hvilke konkrete personopplysninger som innhentes og registreres er avhengig av oppgaven som skal utføres.

Formålet med behandlingen:

Vi behandler personopplysninger for å kunne gjennomføre våre forpliktelser etter avtale med deg.
Vi benytter også personopplysninger for å kunne gi deg informasjon, tilbud og service i forbindelse med ditt forhold til oss som organisasjon via e-post, telefon eller SMS.

Innhenting av personopplysninger:

Vi lagrer de personopplysninger som du har avgitt på vår hjemmeside eller til våre ansatte i forbindelse med påmelding og/eller avholdelse av ulike arrangementer.

Utlevering av personopplysninger:

Vi vil ikke dele, selge, overføre eller på annen måte utlevere personopplysninger til andre, med mindre vi er rettslig forpliktet til det.

Sletting av personopplysninger:

Opplysninger vi har mottatt i forbindelse med ditt kundeforhold lagres i vårt medlemsregister så lenge du er medlem hos oss, og inntil 3 år etter at du har vært medlem.
Opplysninger vi er forpliktet til å bevare etter bokføringsloven vil lagres i henhold til lovens krav.

Rettigheter for den som er registrert:

Vi behandler diner personopplysninger i henhold til personopplysningslover og gjeldene forskrifter. Vi informer om at du kan kreve innsyn i og flytting av egne personopplysninger, samt kreve retting eller sletting av opplysninger.
Det kan klages til Datatilsynet på behandling som er i strid med de aktuelle reglene og forskriftene.

Informasjonssikkerhet:

Vi sikrer dine personopplysninger med både fysisk og virtuell adgangs- og tilgangskontroll.

Kontaktinformasjon:

Henvendelser om hvilke opplysninger vi har registret, retting eller sletting av disse kan sendes skriftlig til følgene adresser:

E-post: gudrun@radmann.no

Norsk Kommunedirektørforum

c/o Amesto AccountHouse AS
Postboks 6395 Etterstad
0604 Oslo